Posted: 2017-08-08

คณะผู้ตรวจการราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมโรงเรียน

     วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560  นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจการราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ    นายชาญ  ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค7  นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  นางสุภาภรณ์  ยุคุณธร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยมีนายสมบัติ  อติเศรษฐ์  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะผู้บริหารฯ  นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมถ่ายภาพที่ระลึก

 

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/359