Posted: 2017-12-21

แสดงความยินดีกับนักเรียนเที่คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

  แสดงความยินดีกับนักเรียน คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทองการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ ภาษาจีน ม.4 - ม.6 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1 - ม.3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ศูนย์การแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560