Posted: 2018-05-23

ท่านกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงลา และคณะ เข้าชมโรงเรียน

 

 งานเลี้ยงรับท่านกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. คุณสมบัติ  อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิกุศลสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต(ล้อกเซี่ยนก๊ก) / ประธานกรรมการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการมูลนิธิ คุณสุนันท์  มะลิชู ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฯ คณะครู ตัวแทนนักเรียน บุคลากรโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ให้การต้อนรับท่านโจวห่ายเฉิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา คุณเติ้งเพ่ยเพ่ย เลขานุการท่ากงสุลใหญ่ ท่านหม่าชุ่ยหง รองกงสุลใหญ่ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีน ตัวแทนนักเรียนแนะนำและนำเยี่ยมชม อาคารต่างๆ  คุณลักษณะของเด็กไทยหัวในอนาคต วิสัยทัศน์  เป้าหมาย เวลา 18.45 น. คุณสมบัติ อติเศรษฐ์ กล่าวต้อนรับ ท่านโจว ห่าย เฉิง พร้อมมอบของที่ระลึก ร่วมรับประทานอาหาร และชมการแสดงวง Thaihua Youth Orehestra ,

การแสดงเชิดสิงโต ,นำเสนอVTR มูลนิธิกุศลสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต(ล้อกเซี่ยนก๊ก) และโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา, ชมการแสดงรำชนเผ่าจีน ,ขับร้องเพลงYesterday’s dream, รำพลิ้วผ้า,บรรเลงเปียโน มีสมาคมฮกเกี้ยน กวางตุ้ง ไหหลำ ฮากกา ฮกจิว หัวเฉียว พ่อค้า ศิษย์เก่านักเรียนไทยหัว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างคับคั่ง

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/456