Posted: 2018-06-25

มอบ Gold Card แก่นักเรียนแข่งขัน OBEC-MONO CHAMPION CUP 2018

        เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยนายสุนันท์  มะลิชู ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ  มอบ Gold Card แก่นักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

BEC-MONO CHAMPION CUP 2018 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 รุ่น 18 ปีชาย   รองชนะเลิศอันดับที่2 รุ่น 18 ปีหญิง   รองชนะเลิศอันดับที่2 รุ่น 14 ปีชาย   และ รองชนะเลิศอันดับที่2 รุ่น 14 ปีหญิง  แสดงความยินดีกับชัยชนะครั้งนี้ ขอให้นักเรียนพัฒนาสักญภาพของตนเองยิ่งขึ้นเรื่อย เป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคน

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/471