Posted: 2018-08-08

แข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 15 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 15 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการแข่งขันดังนี้

ผลการแข่งขันระดับ ป.1 - ป.3
1. ด.ช.อันวา บุญยืน 41 คะแนน
2. ด.ช.วีรยุทธ ศรีสุวรรณ 54 คะแนน ลำดับที่ 66 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์
3. ด.ญ.นัยนา จะด่ะ 79 คะแนน ลำดับที่ 4 รอบเจียรไนเพชร ผ่านการเข้ารอบแข่งขันเรียงความ 200 ตัว อักษรขึ้นไป และแข่งขันพูดภาษาจีนในหัวข้อ 我的假期生活 5 นาที

สรุปการแข่งขัน ด.ญ.นัยนา จะด่ะ ได้ลำดับที่ 5 ของประเทศ

 

 ผลการแข่งขันระดับ ป.4 - ป.6
1. ด.ญ.คัทลียา จะลอ 53 คะแนน
2. ด.ญ.กณิศ ตันประดิษฐ์ 56 คะแนน
3. ด.ญ.กมลาสน์ หยาง 72 คะแนน ลำดับที่ 75 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์

 

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/508