Posted: 2018-08-07

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑

     ด้วยวันที่ ๗ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยสาระสังคมศึกษา นำนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหากฎหมาย ณ ห้องประชุมวีระ จิรายุส ศาลจังหวัดภูเก็ต เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการกฎหมายไทย