Posted: 2018-11-05

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่2/2561

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2 /2561 ระดับชั้นอนุบาล1/2, 1/6 ประถมศึกษา1/4, 2/1, 2/5  และมัธยมศึกษา 1/1, 2/4 เพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียน รับผลการเรียน การดูแลนักเรียน