Posted: 2018-11-06

ประชุมผูปกครองนักเรียนภาคเรียนที่2/2561

 

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2 /2561 ระดับชั้นอนุบาล 2/3, 2/7 1/6 ประถมศึกษา 3/4, 4/1  และมัธยมศึกษา 4/5, 5/5  เพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียน รับผลการเรียน การดูแลนักเรียน