Posted: 2018-11-07

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่2/2561

 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2 /2561 ระดับชั้นประถมศึกษา5/3 และมัธยมศึกษา 5/6, 6/1 เพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียน รับผลการเรียน การดูแลนักเรียน