Posted: 2018-11-09

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่2/2561

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่2/2561

    วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2 /2561 ระดับชั้นอ.2/4 2/8 3/4 ป.3/2 4/3 5/4 ม. 4/3 5/2 6/4 เพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียน รับผลการเรียน การดูแลนักเรียน