Posted: 2018-11-13

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่2/2561

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่2/2561

    วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2 /2561 ระดับชั้น อ.2/6 3/2 3/6 ป.4/4 5/2 และ ม. 4/4 5/4 6/2 เพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียน รับผลการเรียน การดูแลนักเรียน