Posted: 2018-11-14

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่2/2561

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่2/2561

    วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2 /2561 ระดับชั้นอ.1/4 2/1 2/5 ป.1/3 1/7 2/4 และ ม.1/3 2/2  เพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียน รับผลการเรียน การดูแลนักเรียน