Posted: 2018-11-28

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

         วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เพื่อมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้แนวทางการบริหารซึ่งกันและกัน โดยมีคุณสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะผู้บริหารฯ  และนักเรียน ให้การต้อนรับ

ภาพรวมกิจกรรมhttp://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/568