Posted: 2018-12-12

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนพฤษชาติภูเก็ต

               วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยฝ่ายการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนพฤกษชาติภูเก็ต ตามหน่วยการเรียนรู้

" ดอกไม้กับผีเสื้อ " เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้และผีเสื้อจากสถานที่จริง

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/572