Posted: 2019-03-10

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSKออนไลน์ ระดับ 1, 2 , 3-5

      วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษาโดยแผนกภาษาจีนจัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ออนไลน์ ระดับ1 แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โปรมแกรมทั่วไป

 HSK ระดับ2 -5 แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โปรมแกรมMicp เพื่อส่งเสริมการยกระดับการเรียนการการสอนภาษาจีน

 

ภาพรวมกิจกรรม http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/595