Posted: 2019-05-02

คณะกรรมการมูลนิธิ และผู้บริหารฯ ศึกษาดูงาน

วันที่ 23 - 27 เมษายน 2562 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยนายสมบัติ อติเศรษฐ์ นำคณะกรรมมูลนิธิล้อกเซียนก๊ก และผู้บริหารฯ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  ศึกษาดูงาน ณ เมืองเซียะเหมิน และปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/596