Posted: 2019-05-10

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ให้โอวาทนักกีฬาวูซู ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาวูซู บุรีรัมย์เกมส์ ระดับประเทศ

 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายสุนันท์  มะลิชู ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ให้โอวาทนักกีฬาวูซู ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาวูซู บุรีรัมย์เกมส์ ระดับประเทศ ให้นักกีฬานำชัยกลับมาทุกคน