Posted: 2019-07-28

ผู้กับกับลูกเสือ นำลูกเสือสามัญร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

             สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้จัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ผู้กับกับลูกเสือ นำลูกเสือสามัญร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ สนามสุระกุล เวลา 08.00 น.