Posted: 2019-08-01

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์-ดนตรีไทย ประจำปี 2562

 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์-ดนตรีไทย คือการแสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ความรู้และเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งแก่ผู้สอนและลูกศิษย์

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/639