Posted: 2019-08-02

โครงการถนนคนเดิน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยสาระศิลปะ นำนักเรียนร่วมแสดงดนตรี และวูซู ในโครงการถนนเด็กเดิน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณด้านข้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลวิชิตได้แสดงศักยภาพด้านการแสดงที่สร้างสรรค์

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/640