Posted: 2019-08-24

พิธีปิดมหกรรมการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างนักเรียนประเทศอาเซียนและจีน

       วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยนายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิกุศลสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต(ล้อกเซี่ยนก๊ก )และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต    มอบเกียรติบัตร กล่าวความรู้สึกและปิดพิธี ชมการแสดงผลงานนักเรียน ชุดนาฏศิลป์จีนขไทย ขับร้องเพลงหมู่ เพลงDon't give up on me และเพลงสามัคคีชุมนุม   ร่วมมอบเกียติบัติแก่นักเรียนมหกรรมการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างนักเรียนประเทศอาเซียนและจีน ภายใต้ปรัชญา 5 ประการ ครั้งที่ 2


 

http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/668