Posted: 2019-09-21

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69

 วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69 ณ สนามแข่งโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต