Posted: 2019-09-22

ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และครบรอบปีที่ 31 ของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีน จังหวัดภูเก็ต

      วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 นายสุนันท์ มะลิชู ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ นายจาง เซิน หัวหน้าแผนกภาษาจีน คุณครูแผนกภาษาจีน ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และครบรอบปีที่ 31 ของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีน จังหวัดภูเก็ต ณ Bhukitta Hotel & Spa