Posted: 2019-09-23

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพป. ภูเก็ต นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22 - 29 กันยายน 2562

รายการแข่งขัน :https://south69.sillapa.net/…/re…/report_school_by_date.php…