Posted: 2019-09-25

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

  วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 กิจกรรมแข่งขันโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพป. ภูเก็ต งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22 - 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

รายการแข่งขัน  : https://south69.sillapa.net/…/re…/report_school_by_date.php…