Posted: 2019-09-26

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 กิจกรรมแข่งขันโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพป. ภูเก็ต งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22 - 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

 รายการแข่งขัน :  https://south69.sillapa.net/sp-pkt1/modules/report/report_school_by_date.php?id=61