Posted: 2019-11-06

เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยคุณครูนิจเรศ จองบุตรดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา และทีมวิชาการ ร่วมแสดงความยินดี มอบใบทองและเกียรติบัตร เป็นกำลังให้กับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระหว่าง วันที่ 22 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา