Posted: 2019-11-14

มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม. ปีการศึกษา 2562

           วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คุณครูสุรีย์รัตน์ ชนะภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา คุณครูจุไรพร ผดุง หัวหน้าสาระสังคมศึกษา คุณครูสุพร ศรีสง่า หัวหน้าสาระสุขศึกษาพลศึกษา มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม. ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน

 

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/709