Posted: 2019-11-20

ตัวแทนโรงเรียนวาดภาพและฝึกอบรมเมืองไท่หยวน เข้าเยี่ยมโรงเรียน

 วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายสุนันท์ มะลิชู ผู้จัดการและผู้อำนวยการ นายจาง เซิน ให้การต้อนรับตัวแทนโรงเรียนวาดภาพและฝึกอบรมเมืองไท่หยวน เข้าเยี่ยมโรงเรียน ฟังประวัติความเป็นมา การก่อตั้งโรงเรียน วัฒนธรรมคำขวัญของโรงเรียนและพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับค่ายฤดูหนาว