Posted: 2019-11-25

ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6

       วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คุณครูสมบัติ อาวะภาค ผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือ เนตรนารี ตัวแทนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต