Posted: 2019-12-06

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนและนโยบาย

 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 คุณครูสมบัติ อาวะภาค ผู้กำกับวิชาทหาร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนและนโยบาย การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 และการสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร