Posted: 2020-01-08

"บาสเกตบอล 3×3 อบจ.ภูเก็ต สกุลลีก ประจำปีการศึกษา 2562

 ผลการแข่งขัน "บาสเกตบอล 3×3 อบจ.ภูเก็ต สกุลลีก ประจำปีการศึกษา 2562

☆รุ่น 11 ปีชาย ภูเก็ตไทยหัวB แพ้ ภูเก็ตไทยหัวA 2:4          ☆รุ่น 11 ปีหญิง ภูเก็ตไทยหัวB ชนะ ภูเก็ตไทยหัวA 3:1
☆รุ่น 11 ปีชาย ดาราสมุทร ชนะ ภูเก็ตไทยหัวB 3:1             ☆รุ่น 11 ปีชาย ขจรเกียรติศึกษาC แพ้ ภูเก็ตไทยหัวA 0:4
☆รุ่น 11 ปีหญิง ขจรเกียรติศึกษาA แพ้ ภูเก็ตไทยหัวB 2:4  ☆รุ่น 11 ปีชาย ภูเก็ตไทยหัวA แพ้ ดาราสมุทร 1:4
☆รุ่น 11 ปีชาย ภูเก็ตไทยหัวB ชนะ ขจรเกียรติศึกษาC 1:0