Posted: 2020-01-13

“ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก” (TRIBHUM : The Mystical Three Worlds)

  ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา นำนักเรียนโปรมแกรม MICP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 2/2  และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 4/2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2563  ทัศนศึกษา ณ “ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก” (TRIBHUM : The Mystical Three Worlds) ธีมปาร์คผจญภัย แบบ 3D วอล์คทรูแห่งแรกของโลก (The World’s First 3D Walkthrough Adventure Theme Park) เรียนรู้กิจกรรมมากมากมาย ผ่านการสื่อสาร 3 ภาษา โดย“ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก” หยิบเอาตำนานความเชื่อที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยในการตามหาน้ำอมฤตระหว่าง “พญาครุฑ” กับ “พญานาค” ผสานเข้ากับเครื่องเล่นต่างๆ ที่มีความทันสมัยแบบแฟนตาซี พร้อมเทคนิคการจัดแสดงแบบ 3D Interactive โดยแบ่งเป็น 3 โซน คือ ภูเขาสีเงิน ป่าเวทย์มนตร์ และนครบาดาล

 

ภาพรวมกิจกรรม นักเรียนชั้น ป.2 MICP:http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/740

ภาพรวมกิจกรรม นักเรียนชั้น ป.4 MICP : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/742