Posted: 2020-01-11

"วัฒนธรรมวินิต" (ผู้นำทางวัฒนธรรม)

          วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นายจิรวัฒน์ แซ่โค้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 รับเกียรติบัตรเป็นเด็กไทยมีคุณธรรม "วัฒนธรรมวินิต" (ผู้นำทางวัฒนธรรม) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จัดโดยจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต