Posted: 2020-01-15

ตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

          ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6- 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ผลการแข่งขันเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกซ้อมในการแข่งขันครั้งนี้
1.รายการแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ระดับเหรียญเงิน
2.รายการประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ระดับเหรียญทอง
3.รายการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ระดับเหรียญทอง