Posted: 2020-01-17

บุคลากรโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อ.ห้วยยอด จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงาน

           วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ นางศิรินาถ เกื้อเส้ง รองผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ บุคลากรโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อ.ห้วยยอด จังหวัดตรัง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้งานฝ่ายโภชนาการ โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลาการ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก