Posted: 2020-01-15

ผู้ช่วยคณบดี คณะธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าสอนเสริมรายวิชาภาษาจีนให้กับนักเรียน

 วันที่ 14 – 15 มกราคม 2563 ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ฝ่ายมัธยมศึกษา เชิญ Mr. Li Wen Bin ผู้ช่วยคณบดี คณะธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง หัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษา สอนเสริมรายวิชาภาษาจีนให้กับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่4-6 ที่มีความประสงค์ศึกษาต่อประเทศจีน /อาเซียน