Posted: 2020-01-29

มอบรางวัลการแข่งขันเนื่องด้วยเทศกาลตรุษจีน

 วันพุธที่ 29 มกราคม2563 คุณครูสุรีย์รัตน์ ชนะภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา มอบรางวัลการแข่งขันเนื่องด้วยเทศกาลตรุษจีน

1.การแข่งขันประดิษฐ์ชุดชนเผ่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ 5
2. การแข่งขันทำฉากมังกร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4