Posted: 2020-02-08

การแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับประเทศ ( ภาคใต้ ) ครั้งที่ 4 จ.กระบี่

 วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์  2563 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา  นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับประเทศ ( ภาคใต้ )  ครั้งที่ 4  จ.กระบี่  รายการแข่งขันดังนี้

1.การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
2.การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
3.การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
4.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
5.การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
6.การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6