Posted: 2020-02-06

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม

 วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมบัติ อาวะภาค ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ณ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช