Posted: 2020-02-08

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562

 วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 "วันการศึกษาเอกชนภาคใต้ ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่