Posted: 2020-02-20

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประเทศ (ภาคใต้) ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคใต้และระดับชาติ ผลเป็นที่น่ายินดีทุกรายการที่เข้าร่วมการแข่งขัน คว้าเหรียญทอง 4 รายการและเหรียญทองแดง 2 รายการ