Posted: 2020-03-05

ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

        วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 7.50 น. ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ และนายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมเคารพธงชาติ และตรวจเยี่ยม ชมการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานบริหารโรงเรียน นานสุนันท์ มะลิชู ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

         รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมในแนวคิดของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 5 ประการ "จริยธรรม ปัญญา สุขลักษณะ สปิริต สุนทรียศาสตร์" เป็นหลักคิดที่มีคุณค่า การจัดการเรียนการสอน ทั้งเชิงวิชาการ การสื่อสารภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ โดยกำหนดตัวชี้วัดทางตามมาตรฐานระดับนานาชาติ การประเมินความสามารถทางภาษา สหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuping Kaoshi: HSK) สำหรับผู้ที่มิได้เป็นเจ้าของภาษา เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน และเกิดประโยชน์ในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย อาเซียน และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนเสริมสร้างสุนทรียศาสตร์ด้านดนตรี โดยเฉพาะวงออเครสตร้า ซึ่งนักเรียนสามารถแสดงศักยภาพทางด้านดนตรีได้อย่างมั่นใจ ส่งผลต่อความไว้วางใจและการยอมรับของพ่อแม่ผู้ปกครองชาวภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแนวคิดขับเคลื่อนการสอนด้วยทักษะกระบวนการคิด 5 ขั้นตอน ในการจัดการศึกษาทั้งเชิงวิชาการ ภาษา กีฬา ศิลปะ และดนตรี ตลอดจนคุณธรรม สปิริต และสุนทรียศาสตร์ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละช่วงวัย และการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตนอกจากนี้ ยังส่งเสริมความสามารถอย่างรอบด้าน ทั้งศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬาอีกด้วย

         ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายเพิ่มเกียรติ เกษกุล กรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดภูเก็ต นางสาวปาริชาติ เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา กศน. นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดภูเก็ต นายวงศกร ชนะกิจ และนายแนบ ศินทอง นักการเมืองจังหวัดภูเก็ต

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/754