Posted: 2020-06-18

ต้อนรับคณะศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 นายสุนันท์  มะลิชู ผู้อำนวย/ผู้จัดการ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา และผู้บริหาร  ให้การ ต้อนรับคณะศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ช่วงโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563