Posted: 2020-07-03

มอบของขวัญที่ระลึก ต้อนรับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

             วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายสุนันท์  มะลิชู ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน นำทีมบริหารโรงเรียน เพื่อแสดงความยินดีกับ นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ในโอกาสรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งมอบดอกไม้และของที่ระลึก พูดคุยแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปีช่วงที่ 2 (ปี61-65) ของโรงเรียน เพื่อแสดงให้เห็นแผนพัฒนาสู่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมุ่งสู่ระดับสากล