Posted: 2020-09-11

เปิดประสบการณ์เส้นทางสู่อนาคต

        วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 นายสุนันท์  มะลิชู ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดประสบการณ์เส้นทางสู่อนาคต

นางสุรีย์รัตน์ ชนะภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา กล่าวเป้าหมายและเกณฑ์การจบ แนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศจีนโดย Mr.Zhang Senหัวหน้าแผนกภาษาจีน แนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัย

ประเทศกลุ่มอาเซียนโดย นางสาวกิรณา  บุญโกยสิน แนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศโดย นางสาวลัดดาวัล  บุญพาฤทธิ์ งานแนะแนว