Posted: 2020-09-13

ร่วมการแข่งขันกีฬาประเภท กีฬาว่ายน้ำ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563

              โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา นายสุรศักดิ์ ยืนนาน คุณครูสาระสุขศึกษา/พลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทว่ายน้ำ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ตประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทกีฬาว่ายน้ำ รุ่น10 ปีชาย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพิชาภพ พลเพชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โปรแกรม MICP คณะจุงหัว ทำการแข่งขันว่ายน้ำเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ สระว่ายน้ำอบจ.ภูเก็ต สะพานหินได้รับรางวัลดังนี้
รายการที่ 1
1 เหรีญทอง ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร
รายการที่ 2
1 เหรีญทอง ท่ากรรเชียง 50 เมตร
รายการที่ 3
1 เหญียทอง ท่ากบ 50 เมตร
รายการที่ 4
1 เหรียญทอง ท่าผีเสื้อ 50 เมตร รวม 4 เหรียญทองได้รับรางวัล
ถ้วยคะแนนรวมรุ่น 10 ปีชาย ชนะเลิศอับดับ1