ประกาศผลสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2560

         ประกาศผลสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2560 ระดับชั้น ป.6 ม.3 และม.6

         หมายเหตุ

             - นักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ที่มีผลการเรียนติด 0 ร มส. มผ. ให้ติดต่อครูผู้สอนภายในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เท่านั้น หากนักเรียนติดต่อเกินในวันที่กำหนดจะมีผลไม่จบหลักสูตร

             - ประกาศผลสอบนักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 วันที่ 20 มีนาคม 2560 และระดับชั้นอื่นๆ วันที่ 31 มีนาคม 2560ใบแจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

    Search

    ** หมายเหตุ กรณีโอนเงินผ่าน E-Banking ให้เลือก บัญชี กระแสรายวัน ทุกธนาคาร

ปฏิทินกิจกรรม