หน้าหลัก / เกี่ยวกับโรงเรียน / หอพัก / การเงิน / ปฏิทินการศึกษา
เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย
เรียนว่ายน้ำ
เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้
.
img04

แผนกปฐมวัย

View more
img04

แผนกประถมศึกษา

View more
img04

แผนกมัธยมศึกษา

View more
img04

แผนกภาษาจีน

View more
img04

แผนกภาษาอังกฤษ

View more


  ปฏิทินกิจกรรม

28 มิ.ย.

ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษชาติภูเก็ต
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3/3 เวลา 14.40 - 15.45 น....

28 มิ.ย.

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/4 10.15 - 12.00 น....

29 มิ.ย.

ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษชาติภูเก็ต
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3/1 14.40 - 15.45น....

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด

ระหว่างวันที่ 6 – 24 มิถุนายน 2559

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

16 มิถุนายน 2559

อ่านต่อ

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวเข้าร่วมงานประชารัฐภูเก็ตร่วมใจรักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ราชัน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วัน...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรม

ดร.โจว เกา หยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา(เลขานุการเอก)และคณะเข้าเยี่ยมโรงเรียน

ดร.โจว เกา หยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา(เลขานุการเอก)และคณะเข้าเยี่ยมโรงเรียน...

อ่านต่อ

พิธีไหว้ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ประจำปีการศึกษา 2559

อ่านต่อ

ให้ความรู้เรื่องการล้างมือที่ถูกต้อง

เพื่อป้องกันโรคติดต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา...

อ่านต่อ