โรงเรียนคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล
.
  ปฏิทินกิจกรรม

30 ส.ค.

โครงการประเมิน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (TEDET)...  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Galleryผลการแข่งขันกีฬาคณะม่วง-ขาวเกมส์ ครั้งที่41

ประเภทการแข่งขัน

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ1

รองชนะเลิศอันดับ2

กีฬารวมทุกประเภท

จุงหัว

 ส่องเต็ก

 ซือซก

ขบวนพาเหรด

จุงหัว

 ส่องเต็ก

 ฮัวบุ๋น

เชียร์หรีดเดอร์

จุงหัว

 ฮัวบุ๋น

 ซือซก

Food Menu