โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา แผนกมัธยม
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา แผนกประถมศึกษา
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา แผนกปฐมวัย

  ปฏิทินกิจกรรม

22 ส.ค.

กิจกรรม English Day Camp ประถมศึกษาปีที่ 5
กิจกรรม English Day Camp ประถมศึกษาปีที่ 5...

23 ส.ค.

กิจกรรม English Day Camp มัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรม English Day Camp มัธยมศึกษาปีที่ 1...

8 ก.ย.

เทศกาลวันไหว้พระจันทร์
เทศกาลวันไหว้พระจันทร์...  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Gallery

Food Menu