หน้าหลัก / เกี่ยวกับโรงเรียน / หอพัก / การเงิน / ปฏิทินการศึกษา  ปฏิทินกิจกรรม

22 ก.พ.

วันมาฆะบูชา
วันมาฆะบูชา

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน

การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน

อ่านต่อ

สอบ O-Net ปีการศึกษา 2558

ระดับ ป.6 ม.3 ม.6 (25 - 27 ม.ค. 59)

อ่านต่อ

เทคนิคการใช้ห้องน้ำสาธารณะ

เทคนิคการใช้ห้องน้ำสาธารณะ

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นป. 5 - ม.3 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต

28 - 30 ม.ค. 59

อ่านต่อ

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net Higher O-Net Score Achievement Projece

ระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 23 - 24 มกราคม 2559

อ่านต่อ

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 18 - 21 มกราคม 2559...

อ่านต่อ