ชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 เด็กชายอัครวัฒน์ สุจริตกุล
ชนะเลิศ การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 เด็กชายอัครวัฒน์ สุจริตกุล
ชนะเลิศ การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
ชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 | นางสาวชุติมา ตันชิวิชรพันธู์
ชนะเลิศการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
ชนะเลิศการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
ชนะเลิศการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

  ปฏิทินกิจกรรม

26 ต.ค.

ผู้ปกครองพบปะครูประจำชั้น เทอมที่ 2/2557
เรียนเชิญผู้ปกครองพบปะครูประจำชั้น เทอมที่ 2/2557...

27 ต.ค.

เปิดภาคเรียนที่ 2/2557
เปิดภาคเรียนที่ 2/2557...

31 ต.ค.

กิจกรรมวันฮาลาวีน
กิจกรรมวันฮาลาวีน...  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Gallery

Food Menu