ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา


ระดับชั้น จำหน่ายระเบียบการ/รับสมัคร ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ สอบคัดเลือก ประกาศผลการสอบ รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน เรียนปรับพื้นฐาน ประชุมผู้ปกครอง วิถีไทยหัว เปิดภาคเรียน
ระดับชั้นอนุบาล                  
เตรียมอนุบาล 16 พ.ย.59 -31 มี.ค.60 - สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองในวันสมัคร หลังจากสัมภาษณ์ภายใน 1 วัน ภายใน 3 วัน หลังจากประกาศผลสอบ 18 เม.ย.-12 พ.ค. 60 7 พ.ค. 60 - 16 พ.ค. 60
อนุบาล 1
ระดับประถมศึกษาปีที่  1 16 พ.ย.59 -31 มี.ค.60 - *สอบข้อเขียน* สัมภาษณ์นักเรียนในวันสมัคร หลังจากการทดสอบ 3 วันทำการ ภายใน 3 วันหลังจากประกาศผลสอบ 18 - 28 เม.ย. 60 7 พ.ค. 60 - 16 พ.ค. 60
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 16 พ.ย.59 -31 มี.ค.60 รอบที่1 (10 มี.ค. 60) รอบที่1 (11 มี.ค. 60) รอบที่1 (12 มี.ค. 60) รอบที่1 (13 มี.ค. 60) 18-28 เม.ย.60 7 พ.ค. 60 9 พ.ค. 60 16 พ.ค. 60
รอบที่2 (31 มี.ค. 60) รอบที่2 (1 เม.ย. 60) รอบที่2 (2 เม.ย. 60) รอบที่2 (3 เม.ย. 60)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 16 พ.ย.59 -31 มี.ค.60 รอบที่1 (10 มี.ค. 60) รอบที่1 (11 มี.ค. 60) รอบที่1 (12 มี.ค. 60) รอบที่1 (13มี.ค. 60) 18-28 เม.ย.60 7 พ.ค. 60 11 พ.ค. 60 16 พ.ค. 60
รอบที่2 (31 มี.ค. 60) รอบที่2 (1 เม.ย. 60) รอบที่2 (2 เม.ย. 60) รอบที่2 (3 เม.ย. 60)